Werkwijze


OPVOEDEN IS HET ONTSLUIEREN VAN EEN RAADSEL…

Wie ben jij en wat wil jij en wat kan ik voor je doen om je daarbij te helpen?

Alles in het leven heeft zijn eigen ritme.

Dag en nacht, eb en vloed, het wisselen van de seizoenen.

Zij ordenen als het ware het leven en geven vertrouwen.

In een zorgvuldig ritmisch opgebouwde dagindeling kan een kind zich ontwikkelen zonder dat het hem energie kost.

Het geeft een kind zekerheid en vertrouwen en een beleving van veiligheid, doordat het kind weet wat er komen gaat.

Iedere dag verloopt volgens hetzelfde ritme.

Het vrije spel, de gezamenlijke activiteiten en de maaltijden zijn vaste punten gedurende de dag.